Parcul Natural Porţile de Fier             

                                                                              

 


 

 

Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

 

                                Motto: "Natura este singura carte în care fiecare filă păstrează câte un adevăr." Johnn Wolfgang von Goethe

            Pază

    -  Regulamentul Parcului

    -  Restricţii şi Avertizări

    Legislaţie

   

    

 

 
               Legislaţie

 

 • Hotărârea de Guvern nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva;   [ Citeşte ]     

 • Ordonanţa de Urgenţă 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; [ Citeşte ]

 • Legea 265/2006 privind protecţia mediului, care modifică şi aprobă OUG 195 din 22 decembrie 2005; [ Citeşte ]
   

 • Hotărârea de Guvern 230/04.03.2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora; [ Citeşte ]
   

 • Legea 112/4.05.2006 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996; [ Citeşte ]
   

 • Legea 5/06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional  - Secţiunea a III-a Zone Naturale Protejate; [ Citeşte ]
   

 • Ordinul 552/26.08.2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice; [ Citeşte ]
   

 • Directiva Consiliului Europei 79/409 EEC privind conservarea păsărilor sălbatice adoptată la 02.04.1979; [ Citeşte ]
   

 • Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC privind conservarea habittatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice; [ Citeşte ]
   

 • Constituţia României, Art. 135, (3), (4);
   

 • Legea 46/2008 - Codul Silvic; [ Citeşte ]
   

 • Legea 141/23.07.1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional; [ Citeşte ]
   

 • Ordinul 635/23.12.2002 pentru aprobarea normelor privind stabilirea termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier; [ Citeşte ]
   

 • Legea 31/03.04.2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice; [ Citeşte ]
   

 • Legea 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura, republicată; [ Citeşte ]
   

 • Hotărârea de Guvern 363/22.03.2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund; [ Citeşte ]
   

 • Legea 407/2006 - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic; [ Citeşte ]
   

 • Hotărârea de Guvern 493/2004, privind aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a metodologiei privind elaborarea şi conţinutul - cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în lista patrimoniului mondial - în M.O. 380/30.04.2004; [ Citeşte ]
   

 • Legea 462/2003 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zonă de interes naţional - în M.O.820/19.11.2003; [ Citeşte ]
   

 • Legea 564/2001 - pentru aprobarea ordonanţei guvernului 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial - în M.O. 695/1.11.2001. [ Citeşte ]

 • Hotărârea de Guvern 996/2008 referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund; [ Citeşte ]

 
Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

Copyright@ 2014 Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier - Toate drepturile rezervate

Conţinutul acestui site internet este protejat potrivit Legii nr. 8/1996 a dreptului de autor