Parcul Natural Porţile de Fier             

                                                                              

 


 

 

Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

 

                                Motto: "Natura este singura carte în care fiecare filă păstrează câte un adevăr." Johnn Wolfgang von Goethe

      Comunităţii

    Comunităţi locale

    -  Aşezările umane

    Activităţi educative

    -  Evenimente tradiţionale 

    -  Muzee 

    -  Evenimente PNPF 

   

   

 

    

      Activităţi educative

 

În Parcul Natural Porţile de Fier, activităţile educaţionale se realizează în cea mai mare parte în instituţii de învăţământ, de diferite nivele, precum şi prin dezbateri pe diferite teme de interes comunitar, organizate în colaborare cu primăriile din zonă şi ONG-uri interesate. Chiar dacă în teritoriu au fost promovate o serie de proiecte educaţionale de către instituţii din afara sau din Parcul Natural Porţile de Fier, învăţământul instituţionalizat reprezintă în continuare principala formă de educare a populaţiei tinere.

În toate localităţile din Parcul Natural Porţile de Fier se află şcoli de nivel gimnazial, nivelul mediu fiind reprezentat doar în oraşe. Instituţiile de învăţământ superior cele mai apropiate sunt in Dr. Tr. Severin, Craiova şi Timişoara. În Parcul Natural Porţile de Fier exită 30 de şcoli pentru clasele I-VIII, licee şi şcoli profesionale existând doar în orasele Orşova, Moldova Nouă şi Drobeta Turnu Severin.

Activităţile de informare se realizează prin intermediul mass-media locale, regionale şi naţionale (ziare, radio, Tv, etc.).

În Parcul Natural Porţile de Fier, în cadrul proiectului LIFE Nature Managementul şi conservarea habitatelor au fost realizate patru centre de informare-documentare:

- Centru de Informare-Documentare Moldova Nouă, amplasat într-o clădire aparţinând Ocolului Silvic Moldova Nouă.

- Centrul de Informare-Documentare comuna Berzasca, amplasat în Casa Culturală a Comunei Berzasca.

-  Centrul de Informare-Documentare Orşova, amplasat în clădirea Primăriei Municipiului Orşova.

-  Centrul de Informare-Documentare Drobeta Turnu Severin, amplasat la Muzeul Regiunii Porţile de Fier.

Centrele de Informare-Documentare în cadrul Parcului Natural Porţile de Fier reprezintă o structură necesară pentru asigurarea legăturii dintre populaţia locală şi administraţia parcului sau autorităţile locale.

Centrele de Informare-Documentare au ca scop informarea şi conştientizarea populaţiei locale, turiştilor, asociaţilor de agricultori şi altor actori locali despre:

    - activităţiile întrprinse în cadrul Parcului Natural Porţile de Fier (de conservare a elementelor mediului natural şi cultural şi a activităţilor antropice tradiţionale fără impact asupra mediului, etc.);

    -  speciile vulnerabile protejate la nivel naţional şi european, precum şi starea habitatelor acestora;

    -  măsurile necesare pentru protecţia speciilor vulnerabile, rare şi endemice protejate la nivel naţional şi european, precum şi a habitatelor acestora, ariile protejate din cadrul parcului;

    -  regulamentul de funcţionare şi planul de management al Parcului Natural Portile de Fier;

   - alte informaţii utile (reguli de vizitare, posibilităţi de cazare, puncte de interes turistic, trasee turistice, etc.

În Parcul Natural Portile de Fier funcţionează şi Punctul de Informare Dubova, realizat în anul 2006 prin proiectul Educaţie ecologică prin recreere-ecoturism.

Activităţile culturale ale comunităţilor sunt coordonate în general de Casele Culturale ale localităţilor din Parcul Natural Porţile de Fier, acestea fiind foarte importante în atingerea obiectivelor Parcului Natural Portile de Fier.

           

Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

Copyright@ 2014 Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier - Toate drepturile rezervate

Conţinutul acestui site internet este protejat potrivit Legii nr. 8/1996 a dreptului de autor