Parcul Natural Porţile de Fier             

                                                                              

 


 

 

Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

 

                                Motto: "Natura este singura carte în care fiecare filă păstrează câte un adevăr." Johnn Wolfgang von Goethe

      Biodiversitate

    - Biodiversitate

    - Istoricul Cercetărilor

    - Floră

    - Faună

    - Habitate

    - Ştiaţi că...  

 

 

   

   

 

 

              Floră

 

Din punct de vedere botanic, există aici una din cele mai bogate şi mai valoroase colecţii de plante din ţară, numărul de specii determinate până în prezent reprezintă 49,9% din totalul speciilor cunoscute în flora ţării noastre - aproximativ 3500 de specii după Flora R.P.R. şi Flora R.S.R. Cu alte cuvinte, pe 0,48% din suprafaţa ţării, cât reprezintă teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier, se află jumătate din numărul de specii cunoscute în flora ţării noastre, ceea ce explica prestigiul floristic pe care l-a dobândit această zonă. (Matacă, 2003).

Principalele categorii de elemente fitogeografice care intră în alcătuirea florei sunt: eurasiatice (32%), mediteraneene (12%), europene (12%), pontice (10%), central-europene (8%). Acestea evidenţiează interfenţa floristică a diferitelor elemente pe teritoriul parcului, ce s-au suprapus unui fond local, alcătuit din elmente balcanice, carpatice şi dacice.

Numeroasele specii de plante endemice sau cuprinse pe Lista Roşie Naţională, au determinat ca în arealul Parcului Natural Porţile de Fier să fie desemnate mai multe rezervaţii naturale, astfel pe teritoriul judeţului Mehedinţi aferent parcului se succed de la est la vest următoarele rezervaţii, care ulterior prin planul de management, elaborat în concordanţă cu prevederile OUG 57/2007, au fost declarate zone de protecţie integrală:

- Rezervaţia Naturală Dealul Vărănic

- Rezervaţia Naturală Gura Văii-Vârciorova - are o suprafaţă de 305ha, cuprinzând multe elemente endemice sau cu distribuţie sud-vestică, precum Padus mahaleb

- Rezervaţia Naturală Valea Oglănicului

- Rezervaţia Naturală Cracul Crucii

- Rezervaţia Naturală Dealu Duhovnei  

- Rezervaţia Naturală Faţa Virului                                      

- Rezervaţia Naturală Cracul Găioara

- Rezervaţia Complexă Cazanele Mari şi Mici

- Rezervaţia fosiliferă Bahna

- Rezervaţia fosiliferă Sviniţa

Pe teritoriul judeţului Caraş-Severin aferent parcului au fost declarate arii protejate în special pentru conservarea şi protecţia speciilor de păsări de apă şi a habitatelor acestora, dar şi pentru protecţia unr plante endemice precum Paeonia officinalis ssp. banatica, respectiv Daphne laureola.

- Rezervaţia Naturală Valea Mare

- Rezervaţia Naturală Baziaş

- Rezervaţia Naturală Balta Nera-Dunăre

- Zona Umedă Calinovăţ

- Zona Umedă Ostrovul Moldova Veche Veche                 

- Zona Umedă Divici-Pojejena

- Rezervaţia Naturală Peştera cu Apă din Valea Polevii.

Dintre speciile de plante, a căror valoare conservativă este deosebită, putem enumera:

Marsilea quadrifolia - trifoiaş de baltă - specie de interes comunitar, este semnalată în arealul parcului din zonele umede create după construirea barajului porţile de Fier, declarate ari de protecţie specială avifaunistică.

Poză habitat.       

Tulipa hungarica - laleaua bănăţeană sau laleaua de Cazane - specie endemică, de interes comunitar, al cărui habitat prielnic îl constituie versanţii abrupţi, şi la prima vedere, neprietenoşi ai Ciucarului Mare, care străjuiesc semeţ Cazanele Mari.

Statutul speciei: protejată de OUG 57/2007 şi de Conveţia de la Berna

Cartea Roşie a Plantelor Vasculare din România: CR

Starea de conservare a populaţiei: favorabilă, monitorizare anuală

            Poză specie.    Poză habitat.

Tulipa hungarica ssp.undulatifolia - laleaua de Banat - subspecie a lalelei de Cazane, se întâlneşte în Rezervaţia Naturală Valea Oglănicului, una dintre cele mai remarcabile rezervaţii din punct de vedere al biodiversităţii.

Statutul speciei: Lista Roşie a Parcului Natural Porţile de Fier

Starea de conservare a populaţiei: nefavorabilă, necesită măsuri speciale de conservare, atât in-situ, pe cât posibil şi ex-situ, monitorizare anuală.

           Poză specie.  Poză habitat. 

Campanula crassipes - clopoţeii de Cazane - specie endemică, relict terţiar, sepoate observa pe versanţii calcaroşi ce descriu Defileul Dunării, începând cu abrupturile Ciucarului Mic până aproape de localitatea Pescari, ai cărui versanţi sunt cunoscuţi sub numele de Feţele Dunării.

Statutul speciei: Lista Roşie a Parcului Natural Porţile de Fier

Cartea Roşie a plantelor Vasculare din Ro: EN

Starea de conservare a populaţiei: favorabilă

           Poză specie.   Poză habitat.

Cachrys ferulacaea - mărarul de Cazane - specie endemică, se întâlneşte pe rocile de şisturi cristaline ce caracterizează zona Orşova-Porţile de Fier. Specia putea fi observată încă de pe drumul european E70, însă odată cu consolidarea versanţilor, observarea ei este mai dificilă.

Statutul speciei: Lista Roşie a Parcului Natural Porţile de Fier

Starea de conservare a populaţiei: neevaluată.

             Poză specie. Poză habitat.

Stipa danubialis - colilie - specie endemică, descoperită în perioada cercetărilor complexe efectuate pentru construirea barajului, creşte pe detritus de conglomerate, caracteristică vegetaţiei xerice de pe coaste însorite.

Statutul speciei: Oug 57/2007, Conv de la Berna, Lista Roşie a PNPF,

Cartea Roşie a Plantelor vasculare din Ro: CR

Starea de conservare a populaţiei: neevaluată

           Poză specie.

Iris reichenbachii - stânjenel - endemit cu areal restrâns, se întâlneşte pe versanţii însoriţi, pe coaste ierboase şi stâncării ale Defileului Dunării, mai ales în zona Gura Văii-Orşova.

Statutul speciei: Lista roşie a Parcului Natural Porţile de Fier

Cartea Rosie a plantelor vasculare din Ro: LR

Starea de conservare a populaţiei: favorabilă

           Poză specie.   Poză habitat.

Paeonia officinalis ssp. banatica - bujorul de Banat - specie pentru a carei conservare a fost declarata Rezervatia Naturala Bazias. Este foarte rara, fiind si la limita estica a arealului in tara noastra. Populatiile sunt sarace, planta fiind pusa in pericol atat de pierderea habitatului, cat si de recoltarea ei ca specie de ornament.

Statutul speciei: OUG 57/2007, Lista roşie a Parcului Natural Porţile de Fier

Cartea Rosie a plantelor vasculare din Ro: CP

Starea de conservare a populaţiei: neevaluata

              Poză specie.   Poză habitat.

Daphne laureola - iedera alba - specie endemica pentru Parcul Natural portile de Fier, pentru a carei conservare, alaturi de alte elemente, a fost declarata Rezervatia Naturala Valea Mare. Foarte rara, are prorietati vezicante asemanatoarea cu ale cantaridei, producand iritarea tegumentelor, leziuni inflamatorii sau ulcerative.

Statutul speciei: Lista roşie a Parcului Natural Porţile de Fier

Cartea Rosie a plantelor vasculare din Ro: VU

Starea de conservare a populaţiei: neevaluata

           Poză specie.   Poză habitat.

Euphorbia myrsinites - alior - element mediteranean, intalnit numai in zonele sud/vestica si estica a Romaniei. Este pusa in pericol datorita deteriorarii sau micsorarii suprafetei habitatului specific, prin exploatarea calcarului.

Statutul speciei: Lista roşie a Parcului Natural Porţile de Fier

Cartea Rosie a plantelor vasculare din Ro: VU

Starea de conservare a populaţiei: neevaluata

           Poză  specie.     

Orchis papilionacea - orchidee - ca toate orchideele, si aceasta specie are arealul de distributie limitat, iar prin frumusete si raritate esteuna din speciile de Orchis cele mai apreciate din flora noastra.

Statutul speciei: Lista roşie a Parcului Natural Porţile de Fier

Cartea Rosie a plantelor vasculare din Ro: LR

Starea de conservare a populaţiei: neevaluata

            Poză specie.   Poză habitat.

Orchis simia - orchidee - element atlantic-submediteranean, specia este importanta din punctde vedere stiintific datorita raritatii ei, se inmulteste greu, iar populatiile sunt sarace ca numar de indivizi.

Statutul speciei: Lista roşie a Parcului Natural Porţile de Fier

Cartea Rosie a plantelor vasculare din Ro: EN

Starea de conservare a populaţiei: neevaluata

            Poză specie.

 

 

Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

Copyright@ 2014 Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier - Toate drepturile rezervate

Conţinutul acestui site internet este protejat potrivit Legii nr. 8/1996 a dreptului de autor