Parcul Natural Porţile de Fier             

                                                                              

 


 

 

Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

 

                               Motto: "Natura este singura carte īn care fiecare filă păstrează cāte un adevăr." Johnn Wolfgang von Goethe

      Biodiversitate

    - Biodiversitate

    - Istoricul Cercetărilor

    - Floră

    - Faună

    - Habitate

    - Ştiaţi că... 

 

 

   

   

 

 

     Istoricul cercetărilor

  

Īn istoria botanicii romāneşti, acest teritoriu, caracterizat printr-o floră deosebit de valoroasă şi eterogenă, a cunoscut o concentrare şi proecuare remarcabilă a botaniştilor din ţară, concretizată prin rezultate ştiinţifice deosebite. Botaniştii din trecut, ca Schott, Heufell, Grisellini, Janka, Pančić etc. au semnalat īncă din secolul al XIX-lea bogăţia florei, descriind taxoni noi pentru ştiinţă.

Studiile fitosociologice din Defileul Dunării īşi au punctul de plecare īn anul 1931, odată cu cu organizarea de către Al. Borza a celei de a VI-a Excursie fitogeografică internaţională īn Romānia, cānd participanţii au parcurs itinerariul Sviniţa-Tricule-Drencova, Cazane, Orşova, Insula Ada-kaleh şi Vārciorova pānă la Gura Văii. Printre rezultatele acestei excursii, se numără şi o valoroasă contribuţie publicată de K. Domin īn 1932 care cuprinde primele informaţii fitosociologice din sectorul Cazane, Insula Ada-Kaleh şi Vārciorova.  

P. Jacuks (1961) consideră că unul dintre cele mai interesante teritorii din sud-estul Europei centrale este Defileul Dunării dintre Porţile de Fier şi Cazanele Mari. Aici se īntālneşte vegetaţia panonică şi transilvanică cu cea central-balcanică şi submediteraneană. Considerānd că arcul carpato-balcanic din acest sector a funcţionat ca o importantă cale de migraţie a elementelor montane sudice spre nord cele nordice spre sud, Călinescu şi Iana (1964) arată că Dunărea a favorizat īn defileu existenţa elementelor mediteraneene şi termofile endemice şi că defileul Porţile de Fier reprezintă un centru de relicte terţiare şi pleistocene. Pe de altă parte, Dunărea a constituit şi o cale de migraţie pentru elementele pontice de stepă de la este spre vest.

Odată cu construcţia Sistemului Hidroenergetic şi de Navigaţie de la Porţile de Fier s-au efectuat cercetări ştiinţifice multilaterale, īn colaborare cu cercetătorii sărbi. Īntrucat teritoriul pe care urma să se extindă lacul de acumulare al acestui sistem ducea la inundarea a numeroase zone, investigaţiile trebuia efectuate cu stricteţe şi acurateţe, preconizāndu-se anumite pierderi īn diversitatea specifică. Astfel, după construirea barajului Porţile de Fier, prin imersarea īn special a insulei Ada-Kaleh, din flora locală s-au pierdut următorii taxoni: Antirrhinum majus, Astragalus austriacus, Balsamita major, Chaenomeles japonica, Euphorbia peplus, geranium pratense, Helianthus tuberosus, Hemerocalis flava, Kochia prostrata, Maclura pomifera, Morus nigra, Parthenocissus inserta, Parthenocissus quinquefolia, Solidago canadensis, Stachzs atherocalzx, Sternbergia lutea, Tetragonolobus maritimus ssp. Siliquosus, Trigonella coerulea.

Colectivul constituit pentru cercetările botanice īn cadrul cercetărilor complexe a obţinut rezultatele uimitoare, dar cunoscānd potenialul zonei, deloc surprinzătoare, astfel īncāt s-au identificat un taxon nou pentru ştiinţă Stipa danubialis - 17 taxoni noi pentru flora ţării,  respectiv 25 de taxoni rari găsiţi numai la Porţile de Fier şi o serie de specii endemice.

 

Pe teritoriul parcului au fost desfăşurate mai multe activităţi de cercetare, finalizate prin teze de doctorat, lucrări de dizertaţie sau licente. De asemenea, rezultatele ştiinţifice fie au fot publicate īn articole īn reviste ştiinţifice, fie au fost transmise sub formă de raport Administraţiei parcului.

Astfel, īn urma cercetărilor, Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier beneficiază de datele ştiinţifice pe următoarele domenii:

Biologie/ecologie: Administraţia Parcului deţine rezultate pentru următoarele grupe de cercetare:

-    Floră şi vegetaţie: S. Matacă - Parcul Natural Porţile de Fier. Floră, vegetaţie şi protecţia naturii - Teză de doctorat

-      Nevertebrate:  Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, Arachnida, Decapoda

-      Vertebrate:

a).reptile - L. Rozylowicz - Metode de analiză a distribuţiei areal-geografice a ţestoasei lui Hermann(Testudo hermanni Gmelin, 1789  īn Romānia. Studiu de caz: Parcul Natural Porţile de Fier - Teză de doctorat;

 - L. Rozylowicz, C. Tetelea, V. Popescu - Assessing the distribution of Hermann's tortoise (Testudo hermanni boettgeri Mojsisivics, 1888) in the Iron Gates Natural Park, Romania - Articol publicat cu ocazia "Proceedings of the First International Conference on Environmental Research and Assessment",  Bucharest, Romania, March 23-27, 2003.

b).păsări - au loc recensămānte anuale ale păsărilor de apă

c).mamifere - au loc monitorizări ale liliecilor īn diferite puncte de pe teritoriul parcului;

Paleotologie/Geologie/Geografie

Pe teritoriul parcului se derulează practicile de teren ale studenţilor de la diferite facultăţi, de menţionat fiind Facultatea de Geofizică şi Geologie, ale căror activităţi se pot observa aici.

Īn vederea desfăşurării activităţilor de cercetare pe teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier este necesară depunerea la Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier a următoarelor documente:

-     cerere prin care se solicită eliberarea acordului/avizului privind desfăşurarea activităţilor/acţiunilor de cercetare.

-     Memoriu cu detalierea acţiunilor/activităţilor ce urmează a se efectua, a locaţiilor acestora, a perioadei de desfăşurare, speciile şi habitatele asupra cărora se efectuează cercetări;

-      Lista tuturor partenerilor implicaţi īn implementarea proiectului;

-      Declaraţie pe propria răspundere a managerului de proiect din care să rezulte că:

a)  Nu se vor efectua alte activităţi/acţiuni decāt cele specificate īn memoriu;

b) Se va pune la dispoziţia Administraţiei Parcului Natural Porţile de Fier toată baza de date şi rezultatele activităţilor de cercetare/monitorizare, precum şi raportul final (integral al cercetării, cu respectarea drepturilor de autor, īn vederea īnaintării către autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului).

 

Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

Copyright@ 2014 Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier - Toate drepturile rezervate

Conţinutul acestui site internet este protejat potrivit Legii nr. 8/1996 a dreptului de autor