Parcul Natural Porţile de Fier             

                                                                              

 


 

 

Prima pagină

Management

Pază

Turism

Comunităţi

Biodiversitate

Contact

 

                               Motto: "Natura este singura carte n care fiecare filă păstrează cte un adevăr." Johnn Wolfgang von Goethe

     Prima pagină

   -  Informaţii generale

   -  Localizare

   -  Hartă

   -  Documente avizare

   -  Tarife prestaţii servicii 

   -  Anunţuri

   -  Noutăţi

   -  Raport activitate 2015

   -  Stadiu Proiecte

   -  Proiect SEE

   -  Informare publică 

 

 

 

 

   Documente avizare

 

MODEL cerere eliberare aviz APNPF

          Persoane fizice si juridice

 

 

CONŢINUTUL  DOCUMENTAŢIILOR

ce urmeazaă a se depune de beneficiari pentru eliberarea

avizului/acordului din partea Administraţiei Parcului Natural Porţile de Fier

sau a Consiliului Ştiinţific al Parcului Natural Porţile de Fier

 

A. CONSTRUCŢII / INVESTIŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE amplasate n zonele de dezvoltare durabilă sau n zonele de management durabil ale Parcului Natural Porţile de Fier.

 

          1. Cerere, din partea beneficiarului lucrării, prin care se solicită eliberarea avizului.

        2. Act de proprietate ( titlu de proprietate, extras de carte funciară, contract de vnzare-cumparare, etc) sau de administrare a terenului (contract de concesiune, contract de folosinţă temporară, etc.), precum şi acordul proprietarului terenului (n cazul dreptului de administrare sau folosinţă temporară).

         3. Certificat de urbanism eliberat de autorităţile publice locale.

         4. Memoriu tehnic privind descrierea lucrărilor ce urmează a se efectua pentru realizarea construcţiei/investiţiei, destinaţia investiţiei, etc

         5. Plan de ncadrare n zonă, conform PUG avizat de PNPF (art.15 şi art.21, alin.5 din  OUG 57/2007) cu completarile şi modificările ulterioare.

     6. Plan de detaliu al construcţiei/investiţiei cu coordonatele topo ale terenului şi ale construcţiei/investiţiei.

       7. Studiu de geobiodiversitate, atunci cnd construcţia/investiţia aduce modificări peisajului natural şi este executată n zona de management durabil din arealul Parcului Natural Porţile de Fier, studiu realizat de către o persoană fizică/juridică atestată n acest sens de către autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului (art.49, alin3 din OUG 195/2005).

            Din studiu trebuie să reiese modul n care realizarea construcţiei/investiţiei influentează existenţa speciilor şi habitatelor din arealul Parcului Natural Porţile de Fier, precum şi acţiunile ntreprinse de beneficiarul solicitării pentru contracararea eventualelor efecte negative.

 

B. CARIERE  DE  EXPLOATARE  AGREGATE  MINERALE amplasate n zonele de dezvoltare durabilă ale Parcului Natural Porţile de Fier.

 

            1. Cerere, din partea beneficiarului lucrării, prin care se solicită eliberarea avizului.

        2. Act de proprietate ( titlu de proprietate, extras de carte funciară, contract de vnzare-cumparare, etc) sau de administrare a terenului (contract de concesiune, contract de folosinţă temporară, etc.), precum şi acordul proprietarului terenului (n cazul dreptului de administrare sau folosinţă temporară).

          3. Certificat de urbanism eliberat de autoritatile publice locale.

         4. Memoriu tehnic privind descrierea lucrărilor ce urmează a se efectua pentru realizarea construcţiei/investiţiei, destinaţia investiţiei, etc.

         5. Plan de ncadrare n zonă conform PUG avizat de PNPF (art.15 si art.21, alin.5 din  OUG 57/2007) cu completarile şi modificările ulterioare.

      6. Plan de detaliu al construcţiei/investiţiei cu coordonatele topo ale terenului şi ale construcţiei/investiţiei.

          7. Studiu de geobiodiversitate realizat de către o persoană fizică/juridică atestată n acest sens de către autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului (art.49, alin3 din OUG 195/2005).

Din studiu trebuie să reiese modul n care realizarea construcţiei/investiţiei influenţează existenţa speciilor şi habitatelor din arealul Parcului Natural Porţile de Fier, precum şi acţiunile ntreprinse de beneficiarul solicitării pentru contracararea eventualelor efecte negative.

NOTĂ: Potrivit OUG 195/2005, art.94, alin (2):" Persoanele fizice sau juridice care prospectează, explorează sau exploatează resursele subsolului au următoarele obligaţii:

a) să efectueze remedierea zonelor n care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

   b) să anunţe autorităţile pentru protecţia mediului sau pe cele competente, potrivit legii, despre orice situaţii accidentale care pun n pericol mediul şi să acţioneze pentru refacerea acestuia".

 

C. IMPLEMENTARE  PROIECTE

 

1. Cerere, din partea titularului/managerului de proiect, prin care se solicita eliberarea acordului/avizului privind implementarea proiectului.

2. Documentatia proiectului cu detalierea actiunilor / activitatilor ce urmeaza a se implementa, a locatiilor acestora, a perioadei de desfasurare, etc.,

3. Lista tuturor partenerilor implicati in implementarea proiectului.

4. Declaraţie pe proprie răspundere a managerului de proiect din care să rezulte că:

    - nu se vor efectua alte activităţi/ acţiuni dect cele specificate n proiect;

   - se va pune la dispoziţia Administraţiei Parcului Natural Porţile de Fier toată baza de date şi rezultatele  activităţilor de cercetare/monitorizare, cu respectarea drepturilor de autor, n vederea naintării către autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului.

5. Studiu de geobiodiversitate, atunci cnd activităţile propuse a se implementa aduc modificări peisajului natural sau necesită intervenţii asupra speciilor şi habitatelor din areal, studiu realizat de către o persoană fizică/juridică atestată n acest sens de către autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului (art.49, alin3 din OUG 195/2005).

Din studiu trebuie să reiese modul n care implementarea acţiunilor/activităţilor propuse  influentează existenţa speciilor şi habitatelor din arealul Parcului Natural Porţile de Fier, precum şi acţiunile ntreprinse de beneficiarul solicitării pentru contracararea eventualelor efecte negative.

NOTĂ: Potrivit OUG 195/2005, art.52, alin(4):"Pentru orice proiect finanţat din fonduri comunitare este necesară obţinerea avizului Natura 2000"

 

D. DESFĂŞURARE  ACTIVITĂŢI  CERCETARE

 

1. Cerere prin care se solicită eliberarea acordului/avizului privind desfăşurarea activităţilor/acţiunilor de cercetare.

2. Memoriu cu detalierea acţiunilor/activităţilor ce urmează a se efectua, a locaţiilor acestora, a perioadei de desfăşurare, speciile şi habitatele asupra cărora se efectuează cercetări,

3. Lista tuturor partenerilor implicaţi n implementarea proiectului.

4. Declaraţie pe proprie răspundere a managerului de proiect din care să rezulte că:

    - nu se vor efectua alte activitati/ actiuni decit cele specificate in memoriu;

   - se va pune la dispoziţia Administraţiei Parcului Natural Portile de Fier toată baza de date şi rezultatele  activităţilor de cercetare/monitorizare, precum şi raportul final ( integral) al cercetării, cu respectarea drepturilor de autor, n vederea naintării către autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului.

 

 

           

 

Prima pagină

Management

Pază

Turism

Comunităţi

Biodiversitate

Contact


Copyright@ 2014 Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier - Toate drepturile rezervate

 Conţinutul acestui site internet este protejat potrivit Legii nr. 8/1996 a dreptului de autor