Parcul Natural Porţile de Fier             

                                                                              

 


 

 

Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

 

                                Motto: "Natura este singura carte în care fiecare filă păstrează câte un adevăr." Johnn Wolfgang von Goethe       

     Prima pagină

   Informaţii generale

   -  Localizare

   -  Hartă

   -  Documente avizare

   -  Tarife prestaţii servicii 

   -  Anunţuri

   -  Noutăţi

   -  Informare publică 

  

 

 

 

       Anunţuri

 

 

     Anunţ licitatie publica organizata in data de 17.11.2021 ora 12.00 pentru bunuri de materiale aprobate a fi valorificate prin vanzare.

     Anunt achiziție servicii audit în vederea verificării implementării activităţilor din cadrul proiectului, Cod CPV: 79200000-6 Servicii de contabilitate, servicii de audit şi servicii fiscale, având o valoare estimată totală (fără TVA) de 54.441,17 lei, cu respectarea cerinţelor din caietul de sarcini anexat anunţului.

     Anunţ licitatie publica organizata in data de 10.11.2021 ora 12.00 pentru bunuri de materiale aprobate a fi valorificate prin vanzare.

     Anunţ licitatie publica pentru bunuri de materiale aprobate a fi valorificate prin vanzare conform anexa.

     Anunţ public privind achiziționarea de servicii de elaborare a "Studiului preliminar privind digitizarea obiectivelor turistice din Parcul Natural Porțile de Fier", în cadrul proiectului ROBG-378 "Creating an innovative and integrated cross-border tourist product between Vrahancki Balkan and Iron Gates Natural Parks"

     Anunţ public privind organizarea în data de 24.05.2021 ora 10 :00, la sediul Administrației Parcului Natural Porțile de Fier a  examenului/concursului pentru ocuparea a unui post vacant de ranger cu atribuții de turism, pentru o perioada determinată până la data de 31.10.2021, în conformitate cu prevederile anexei 9, pct.4 din CCM 2019-2021, în vigoare. Înscrierea candidaţilor, se face prin depunerea dosarelor, în conformitate cu dispoziţiile pct.8 ale anexei 9 la CCM 2019-2021, la sediul administraţiei pâna cel mai târziu în data de 21.05.2021 orele 12:00.

     Anunţ public privind organizarea în data de 10.05.2021 ora 10 :00, la sediul Administrației Parcului Natural Porțile de Fier a  examenului/concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de ranger cu atribuții de turism, pentru o perioada determinată până la data de 31.10.2021, în conformitate cu prevederile anexei 9, pct.4 din CCM 2019-2021, în vigoare. Înscrierea candidaţilor, se face prin depunerea dosarelor, în conformitate cu dispoziţiile pct.8 ale anexei 9 la CCM 2019-2021, la sediul administraţiei pâna cel mai târziu în data de 07.05.2021 orele 12:00.

      Anunţ public privind achizitionarea a unui echipament echipament de cartografiere digitala(sistem LIDAR, cu posibilitatea atasarii acestuia la UAS, pentru scanarea mobila si stationara, software compatibil pentru procesarea datelor rezultate in urma scanarii laser, sistem RPAS compatibil cu sistemul LIDAR si cu posibilitatea atasarii sistemului LIDAR, cu domeniu mare de aplicabilitate si autonomie de zbor, camera digitala pentru fotogrametrie, compatibila cu sistemul RPAS, software compatibil pentru procesarea imaginilor digitale si video), în vederea implementării activităților din cadrul proiectului "Creating an innovative and integrated cross-border between Vrhanski Balkan and Iron Gates Natural Parks" pro gram de finantare INTERREG V-A Romania-Bulgaria, avănd o valoare totală (fără TVA) de 389.660,00 lei, cu respectarea specificațiilor tehnice minime din caietul de sarcini aferent proiectului.

      Anunţ public privind organizarea în data de 28.09.2020 ora 10 :00, la sediul Administrației Parcului Natural Porțile de Fier a  examenului/concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de ranger cu atribuții de turism, pentru o perioada determinată până la data de 31.12.2020, în conformitate cu prevederile anexei 9, pct.4 din CCM 2019-2021, în vigoare. Înscrierea candidaţilor, se face prin depunerea dosarelor, în conformitate cu dispoziţiile pct.8 ale anexei 9 la CCM 2019-2021, la sediul administraţiei pâna cel mai târziu în data de 25.09.2020 orele 12:00.

      Anunţ public privind achizitionarea a unui echipament IT si accesorii(statie de lucru cu monitor si ecran tactil pentru public, respectiv imprimanta 3D, cu toate anexele necesare functionarii/utilizarii, licente software 3D, instructaj) în vederea implementării activităților din cadrul proiectului "Creating an innovative and integrated cross-border between Vrhanski Balkan and Iron Gates Natural Parks" program de finantare INTERREG V-A Romania-Bulgaria, avănd o valoare totală (fără TVA) de 56.390,76 lei, cu respectarea specificațiilor tehnice minime din caietul de sarcini aferent proiectului.

       Anunţ public privind intentia de achizitionare de Servicii de dirigenţie de şantier pe perioada lucrărilor de construcţie a Centrului de Vizitare al Parcului Natural Porţile de Fier, în vederea implementării
activităților din cadrul proiectului, Cod CPV: 71530000-2 - Servicii de consultanță în construcții (Rev.2), avănd o valoare estimată totală (fără TVA) de 60.000 lei, cu respectarea specificațiilor tehnice minime din caietul de sarcini aferent proiectului.

       Anunţ public privind intentia de achizitionare de "Servicii de asistenta tehnica pe perioada lucrarilor de executie a Centrului de Vizitare al Parcului Natural Portile de Fier" in vederea implementarii activitatilor din cadrul proiectului "Masuri active de protectie si conservare a biodiversitatii si peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier"    

       Anunţ public privind intentia de achizitionare de "Servicii de dirigentie de santier pe perioada lucrarilor de executie a Centrului de Vizitare al Parcului Natural Portile de Fier" in vederea implementarii activitatilor din cadrul proiectului "Masuri active de protectie si conservare a biodiversitatii si peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier"    

       Anunţ public privind intentia de achizitionare de "Servicii de contabilitate, servicii de audit si servicii fiscale" in vederea implementarii activitatilor din cadrul proiectului "Masuri active de protectie si conservare a biodiversitatii si peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier"    

       Anunţ public privind intentia de achizitionare a unei "Drone de monitorizare/observatii" in vederea implementarii activitatilor din cadrul proiectului "Masuri active de protectie si conservare a biodiversitatii si peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier"    

       Anunţ public privind intentia de achizitionare a unei "Caravane de promovare a proiectului" in vederea implementarii activitatilor din cadrul proiectului "Masuri active de protectie si conservare a biodiversitatii si peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier"   

        Anunţ public privind intentia de achizitionare "Auto 4x4" in vederea implementarii activitatilor din cadrul proiectului "Masuri active de protectie si conservare a biodiversitatii si peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier"

       Anunţ public privind intentia de achizitionare a serviciilor de curierat pentru implementarea proiectului "Masuri active de protectie si conservare a biodiversitatii si peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier"

        Anunţ public privind intentia de achizitionare a 61 buc cartuse toner imprimanta (conform anexei) pentru implementarea proiectului "Masuri active de protectie si conservare a biodiversitatii si peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier"

        Anunţ public privind intentia de achizitionare a 105 pachete Hartie copiator evenimente pentru implementarea proiectului "Masuri active de protectie si conservare a biodiversitatii si peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier"

        Anunţ public privind intentia de achizitionare a 4 (patru) evenimente pentru asigurarea mediatizarii activitatilor din cadrul proiectului "Masuri active de protectie si conservare a biodiversitatii si peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier"

        Anunţ public privind intentia de achizitionare a 7 (sapte) buc. hard disk-uri externe pentru implementarea proiectului "Masuri active de protectie si conservare a biodiversitatii si peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier"

        Anunţ public privind intentia de achizitionare de servicii in vederea difuzarii si publicarii a 6 comunicate de presa/anunturi media pentru asigurarea mediatizarii activitatilor din cadrul proiectului "Masuri active de protectie si conservare a biodiversitatii si peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier"

        Anunţ public privind intentia de achizitionare de servicii "Consultanta si elaborare documentatii suport pentru avize/autorizatii" in implementarea activitatilor din cadrul proiectului "Masuri active de protectie si conservare a biodiversitatii si peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier"    

     Anunţ public privind intentia de achizitionare a serviciilor de consultanta si elaborare documentatii de atribuire pentru implementarea proiectului "Masuri active de protectie si conservare a biodiversitatii si peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier"    

               - Caiet de sarcini

               - Contract prestari servicii

               - Anexe la contract prestari servicii

 

            Anunţ public privind incheierea contractului pentru achizitia cu obiectul "Lucrari de reparatii a Centrului de Informare-Documentare Dubova"

            Anunţ public privind achizitia de "Servicii de promovare a proiectului ROBG-378"

 

 

 

 

   

 
Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

Copyright@ 2014 Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier - Toate drepturile rezervate

Conţinutul acestui site internet este protejat potrivit Legii nr. 8/1996 a dreptului de autor