Parcul Natural Porţile de Fier             

                                                                              

 


 

 

Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

 

                                Motto: "Natura este singura carte īn care fiecare filă păstrează cāte un adevăr." Johnn Wolfgang von Goethe

     Management

  

   -  Proiecte parc

   

 

 

 

Proiect POIM

 

 

Denumirea Proiectului:

Masuri active de protecție si conservare a biodiversitatii și peisajului din arealul Parcului Natural Porțile de Fier

 Finanțator:

Guvernul Romāniei și Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

 Perioada de implementare:

14.05.2019-13.05.2023

Beneficiar:

RNP Romsilva-Administrația Parcului Natural Porțile de Fier RA

 Parteneri:

Universitatea din București

Valoare totală:

19,436,019.90 lei

 Descrierea proiectului:

B.1.Cartografierea descrierea și descrierea limitelor zonelor de protecție integrală din arealul Parcului Natural Porțile de Fier

B.3.Măsuri de management activ pentru conservarea speciilor de interes comunitar de păsări din arealul ROSPA0080 Munții Locvei-Almăjului

B.3.1.Implementarea măsurilor de management active caracteristice speciilor/grupurilor de specii, īn zonele critice identificate

B.3.2.Identificarea, cartarea distribuției și evaluarea stării de conservare a speciilor īn vederea identificării și protejării zonelor critice

B.4. Aplicarea măsurilor active de conservare pentru menținerea arealului de distribuție al habitatelor prioritare și īmbunătățirea stării de conservare a acestora

B.4.1.Extragerea speciilor lemnoase invazive din arealul habitatelor prioritare

B.4.2.Implementarea măsurilor de conservare activă și implicarea activă a utilizatorilor de teren īntr-o zonă pilot, īn habitat prioritar pe o suprafață de 5 ha

B.4.3.Monitorizarea anuală a habitatelor pentru a evalua gradul de expansiune, dinamica compoziției floristice și dinamica arealului de distribuție

B.5.Menținerea condițiilor favorabile pentru speciile dependente de habitate umede și luciu de apă din Parcul Natural Porțile de Fier

B.5.1.Menținerea/refacerea unor ochiuri de apă īn zonele cu vegetație acvatica compactă

B.5.2.Menținerea și īmbunătățirea statutului de conservare favorabilă a speciilor dependente de habitatele umede și luciu de apă

B.6.Menținerea condițiilor favorabile pentru efectivele populațiilor de mamifere mari din arealul Parcului Natural Porțile de Fier

B.6.1.Suplimentarea hranei pentru speciile de erbivore īn perioada de iarnă

B.6.2.Identificarea/monitorizarea prezenței speciilor și a activităților antropice īn zonele de protecție integrală

B.6.3.Acțiuni pentru transferul de bune practici privind menținerea efectivelor populațiilor de mamifere mari din Parcul Natural Porțile de Fier

B.6.4.Elaborarea unui Ghid de bune practici privind menținerea efectivelor populațiilor de mamifere mari

B.7.Menținerea stării de conservare a habitatelor de zone umede din aria specială de protecție avifaunistică Ostrovul Moldova Veche

B.7.1.Recensămāntul, capturarea și transferul cabalinelor

B.7.2.Īmbunătățirea stării de conservare a habitatelor din Ostrov Moldova Veche

B.8.Conștientizarea populației adulte din cadrul comunităților locale și a vizitatorilor privind biodiversitatea și peisajul din arealul Parcului Natural Porțile de Fier

B.8.1.Realizarea unui studiu sociologic inițial privind gradul de conștientizare al comunităților locale și a vizitatorilor privind biodiversitatea și peisajul din Parcul Natural Porțile de Fier

B.8.2.Elaborarea materialelor educaționale pentru comunitățile locale și pentru vizitatori

B.8.3.Realizarea a 14 sesiuni de informare/dezbateri pentru comunitățile locale 

B.8.4.Realizarea a 3 caravane de diseminare a materialelor educaționale īn arealul Parcului Natural Porțile de Fier

B.8.5.Realizarea unui studiu sociologic final privind evaluarea impactului campaniei de conștientizare derulate īn cadrul comunităților locale și vizitatorilor

B.8.6.Elaborarea și editarea monografiei Parcului Natural Porțile de Fier.

B.9.Conștientizarea tinerei generații privind măsurile de conservare specifice locale pentru biodiversitatea și peisajul din arealul Parcului Natural Porțile de Fier

B.9.1.Elaborare Ghid educațional despre Parcul Natural Porțile de Fier, dedicat cadrelor didactice

B.9.2.Sesiuni de formare a cadrelor didactice care īși desfășoară activitatea īn arealul Parcului Natural Porțile de Fier

B.9.3.Caravana de promovare a proiectului īn instituțiile de īnvățămānt din Parcul Natural Porțile de Fier

B.9.4.Organizare concurs activități educative, despre aria protejată, īn cadrul instituțiilor de īnvățămānt de pe raza Parcului Natural Porțile de Fier

B.9.5.Organizarea taberelor de formare elevi activi īn cadrul Parcului Natural Porțile de Fier

B.10.Elaborarea documentațiilor tehnice pentru infrastructura de vizitare a Parcului Natural Porțile de Fier

B.11.Dezvoltarea și amenajarea infrastructurii de vizitare a Parcului Natural Porțile de Fier

A.G.1.Managementul proiectului

A.G.1.1.Stabilirea responsabilităților partenerilor

A.G.1.2. Organizare și derulare procedurilor de achiziție publică

A.G.1.3.Analiza lunară a implementării activităților/acțiunilor

A.G.1.4.Īntocmirea și expedierea raportărilor lunare și a cererilor de rambursare

A.G.1.5.Verificarea calității implementării activităților/acțiunilor īn timpul desfășurării acestora

A.G.1.6.Recepţia finală a activităților/acțiunilor implementate

A.G.1.7.Managementul activităților implementate de partener-Universitatea din București

A.G.2. Activități de promovare a proiectului

A.G.2.1.Realizarea materialelor promoționale și organizarea a 4 evenimente de mediatizare a proiectului.

A.G.2.2.Realizarea și difuzarea a 6 comunicate de presă / anunțuri media pentru promovarea proiectului

A.G.3 Auditul proiectului

A.G.4.Dezvoltarea capacității instituționale a Administrației Parcului Natural Porțile de Fier

A.G.4.1. Realizare de schimburi informaționale de bune practici īn protejarea elementelor naturale

A.G.4.2.Elaborarea și implementarea unei platforme electronice de integrare a bazelor de date specifice activităților de administrare Parcului Natural Porțile de Fier

A.G.4.3. Dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale personalului Administrației Parcului Natural Porțile de Fier

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

Copyright@ 2014 Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier - Toate drepturile rezervate

Conţinutul acestui site internet este protejat potrivit Legii nr. 8/1996 a dreptului de autor